Met gezag!

Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht

Bas van Stokkom 9789462363557 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Deze studie biedt zicht op de aard en achtergronden van agressie en geweld tegen publieke functionarissen. De positie van deze gezagsdragers is in veel opzichten onzeker en lastig geworden. Mogelijk zien zij meer door de vingers en vertonen zij vermijdingsgedrag. Daardoor kan de verwachting van fair optreden en vreedzame sociale omgang op straat in de knel komen.
Het programma Veilige Publieke Taak tracht die tendens tegen te gaan, maar – zo wordt in dit boekje betoogd – de mogelijkheden om dat via maatregelen in eigen organisaties en een stringentere strafrechtelijke aanpak te bewerkstelligen, zijn slechts beperkt. Ook van handreikingen en protocollen is in de praktijk weinig te verwachten.
De aanpak van agressie en geweld is primair een maatschappelijke opdracht. Daartoe behoren het versterken van mentale weerbaarheid en een herwaardering van gezag. Van het publiek wordt een grotere vertrouwdheid met geëngageerde conflictafwikkeling gevraagd.

Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en het vfonds. De SMV volgt op kritische wijze de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. (www.maatschappijenveiligheid.nl)

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen, veiligheidskundigen en medewerkers binnen vakbonden, het onderwijs, de politie en aanverwante organisaties, en de meer algemeen geïnteresseerde lezer.

Auteursinformatie

Bas van Stokkom is socioloog en auteur van onder andere Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing (2010).

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag